2016. aug 29.

Edvard Radzinszkij: Sztálin

írta: Mihics Zoltán (Med1on)
Edvard Radzinszkij: Sztálin

Egy 700 oldalas életrajzi műhöz nemigen szükségeltetik mélyreható ajánlót mellékelni; A képlet elég egyszerű, ha nem érzünk magunkban indíttatást a téma iránt, akkor emberfia nem fogja rávenni az olvasót a könyv feldolgozására.

edvard_sztalin.jpg

/A kép forrása: szovirod.blogspot.com/

Lopnak

Röviden talán azért mégiscsak érdemes áttekinteni, hogy mit kínál a szerző eme munkájában. Annyi bizonyos, hogy egy ekkora horderejű könyv megalkotásához több kell, mint elhivatottság. Ez kérem a megtestesült megszállottság megnyilvánulása, az író heteket, hónapokat tölthetett levéltári adatok és tanuk felkutatásával. Minden igyekezet ellenére elmondható ezt Edvard Radzinszkij is megerősíti –, hogy több eseménynél is csak erős sejtéseink lehetnek, mert minden valamire való hiteles információt gondosan megsemmisítettek.

Hol a lant húrja csengett,
A tömeg méregkelyhet tett az üldözött elé,
És azt kiabálta: „Idd ki te átkozott!
Ez a sorsod, ez a jutalmad dalaidért,
Nem kell nekünk az igazságod.
Nem kellenek mennyei hangjaid!”

A végső győztes

Sztálinnal kapcsolatban azt hiszem, talán két kérdés merülhet fel az egyszeri olvasó fejében. Az első – egyszerűen fogalmazva –, hogy miként kattant be ez az arc ilyen szinten? A második pedig arra irányulhat, hogy egy papnövendék milyen módon lett a múltszázad egyik legmeghatározóbb alakja?

Örömmel tapasztaltam, hogy a szerző kellő mélységben kitért az első pontra, habár személy szerint még több információt vártam volna. Egy kalandos, rejtélyekkel bőségesen gazdagított életút első évtizedei bontakoznak ki előttünk ekkortájt, mindez megspékelve a forradalmi Oroszország vérzivataros korszakával. Az elmondottak alapján ennek az embernek minimum 5-10 alkalommal kellett volna meghalnia, de sokak szerencsétlenségére nem így történt.

Te félsz? – mondom. Hát mit gondolsz, én hős vagyok, hogy bemenjek hozzá?

A második kérdéskör igen fajsúlyosnak bizonyult, hiszen a szerző műve jelentős részét áldozta neki. Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy a „Sztálin” című könyv egyúttal a kommunista párt születésének életrajza is, hiszen a díszes társaság (Lenin, Trockij, Buharin, satöbbi) is bőségesen megkapja a figyelmet. Olyannyira, hogy ezt bizony már csak a legkitartóbb olvasók fogják abszolválni, itt nem ritkán voltak unalmas perceim.

És jegyezd meg: meg fognak támadni bennünket, egész biztos megtámadnak az imperialisták. Ha hagyjuk. Ez a helyes válasz.

A Gazda keleti színész

A számtalan érdekes és kevésbe lényeges információ mellett Radzinszkij egy igencsak érzékeny területre is rátapintott. Történetesen olybá tűnt, hogy Sztálin utolsó éveiben roppant aktívan készült a harmadik világháborúra, mert tanácsadói szerint elértek azt a pillanatot, amikor az Egyesült Államok fölé értek hadipotenciáljuk tekintetében. Szinte félelmetesek azok az utalások, melyek egy megelőző jellegű támadást vizionáltak – mindez „javában” az atomkorszakban.

Nem

Még mielőtt virtuálisan feltennénk a kérdést, a válasz nem. Bár több jel utal arra, hogy mentális problémák tekintetében nem volt híján Sztálin, mindazonáltal véleményem szerint közel sem nevezhető őrültnek, elmeháborodottnak. A diktátor hatalomba jutása, de még inkább az azt követő évek olyan szintű éleslátást, helyzetfelismerést, stratégiai érzéket követeltek meg, amihez lássuk be, bizonyos tekintetben (magas) intelligencia szükségeltetik sajnálatos módon ehhez barbár ösztönök is kellettek.

Az alkotmány, amely kimondta a szólásszabadságot, az általános választójogot és egy sor más szabadságjogot, csak akkor léphetett életbe, amikor senkinek még csak eszébe sem jutott, hogy éljen ezekkel a jogokkal.

A bő 700 oldalas műből egy dolgot mindenképp hiányolok, az író nem közelítette meg az átlag orosz szemszögéből a Sztálin-korszakot. Roppant kíváncsi lettem volna, hogy az egyszerű kispolgár, a vidéki paraszt miként élte meg ezt az időszakot, de ez nem derült ki.

Egy másik vitathatatlan pont a részlehajlás, az objektivitás kérdése. Azt tudni kell, hogy a Sztálin nevével fémjelzett korszak erősen érintette, befolyásolta a szerző életét, ennél fogva azt hiszem érthető, olykor bizony felütötte fejét a cinizmus, néhány szarkasztikus megjegyzés. 

– Mondd csak, Josif, mi vagy te most?
– Emlékszel a cárra? Hát én olyan cárféle vagyok.
Mire az anyja annyit mondott:
– Lettél volna inkább pap.

Némiképp rendhagyó lesz a zárás, mely egyértelműen annak szól, hogy egy kimagaslóan rétegkönyvvel van dolgunk. Gyakorlatilag erre a műre senkit sem lehet csak úgy rávenni, vagy ajánlani egy könnyed nyári olvasmány gyanánt. Ez az írás egyértelműen azoknak szól, akik kíváncsiak a történelem legnagyobb diktátorának életútjára, a kommunizmus születésére, esetlegesen arra a megszámlálhatatlan mértékű stratégiai húzásra – tudom, rossz kifejezés , mely lehetővé tette azt, hogy egy grúz csizmadia fia a földkerekség negyedét-harmadát a befolyása alá helyezze.

Megöltétek, gazemberek, most aztán örülhettek, legyetek átkozottak.

Egy megjegyzést még mindenképp beszúrnék ide. Érdekes volt látni azt, hogy Sztálin harcostársai mennyire nem látták át az adott helyzetet – kivétel ez alól Berija, aki aztán cselekedett is. A megrendezett koncepciós perek tökéletes színházi előadásként szolgáltak, minden szereplő az utolsó szóig hozta a szerepét. Ehhez nyilván hosszú kínzás szükségeltetett, mindenesetre furcsa volt olvasni, hogy végül aztán kivétel nélkül mindenki maga ellen vallott, sőt esetenként a legsúlyosabb ítéletet kérték! A kaszást már semmiképp nem kerülhették el, ennek ellenére asszisztáltak a diktátor minden mozdulatához.

Minden csetlése-botlása, erősen száraz jellege ellenére e témában egy alapművel van dolgunk. Szerintem.

Szólj hozzá

történelem Edvard Radzinszkij