2017. ápr 25.

Idézetek (2016)

írta: Mihics Zoltán (Med1on)
Idézetek (2016)

A tavalyi esztendő legmaradandóbb idézetei egy csokorba szedve.

konyvek_szurke.jpg

„Szemtelenségben nyugodtan felvehette a versenyt Murdoque apóval és elég pofátlan volt ahhoz, hogy mikor a kocsmáros bal szeme már a birtokában volt, vigasztaló és biztató hangon megjegyezte.
– Nem baj, öreg Murdoque! Légy nyugodt! Szemesnek áll a világ!”
(Charles Lorre: Csempészháború)

„De azután egyszerre valami furcsa, halk zizegés hallatszott. A zizegés egyre intenzívebb lett, majd tompa zúgás követte a messzeségből. A legionáriusok ismerték ezt a félelmetes zenét. Tudták, hogy néhány perc múlva a számum fogja kiterjeszteni halált hozó homokszárnyát a sivatag fölött.”
(Barsi Ödön: Számum)

„… ezek a katonák itt, a borzalom, a kínszenvedés, a monoton egyhangúsággal ismétlődő szörnyűségek, olyan évekké fejlődött óráit élték át, amelyben az idő legkisebb jegyének is nyomasztó súlya volt és nemcsak a halálfélelmet vetik meg, hanem eljutottak odáig, hogy már az élettől sem félnek.”
(Rejtő Jenő: Akik életet cseréltek)

„Csak egy holttest hiányzott. Viszont gyilkosság hulla nélkül még a technika mai fejlettsége mellett is szinte elképzelhetetlen.”
(Rejtő Jenő: Drótnélküli gyilkosság)

„A halál végeredményben nem akkor kezdődik, amikor valaki a legfinomabb megfigyelésre sem reagál, hanem amikor a test, a lélek és a szellem elveszíti azt a tartalmat, amely működésének értelmet ad.”
(Rejtő Jenő: A halál fia)

„– Na igen, de ezt a fazék miatt mondtam. Nem kétséges, hogy ez kissé szokatlan viselet.
– Kérem, nem kell mentegetőznie! Nem értek a női divathoz, előfordulhat, hogy újabban ilyen alumínium fejdíszeket hordanak, némi spenót díszítéssel.”
(Charles Lorre: Ki nevet a végén?)

„Hát tudod, az úgy volt... Én igen előkelő
angol nemesi családból származom!...
– Nem baj! Ezért ne legyen lelkifurdalásod.” 
(Charles Lorre: Az elátkozott erőd)

„Én Harry Liwingston vagyok. A Liwingston-féle hitbizományok jövendőbeli baronetje. Mit szólsz hozzá? Kockás Pierre vállat vont.
– Úrnak lenni sem szégyen. Nekem már volt dolgom errefelé egy-két úriemberrel és mondhatom neked, nem hoztak szégyent rám a barátságukkal.”
(Charles Lorre: Sivatagi őrjárat)

„Részemről a stockholmi opera balettmestere vagyok. Ez itt barátom, Rézfejű, egy jó nevű kanadai ügyvéd, nem egészen normális. Ez a másik itt Füttyös, hegedűtanár. Az a sovány, sápadt fiú pedig egy mormon hittérítő, aki meg akarja keresztelni a tuaregeket a quecker vallásra, és aztán Amerika költségén átszállítja mindet a Nagy Sós Tó vidékére.”
(Rejtő Jenő: Vissza a pokolba)

„– Szegényt Port-Negróban agyonverte a közönség. Remélem, ez magát nem befolyásolja elhatározásában.
Legyintettem.
 Szóra sem érdemes...”
(Rejtő Jenő: El a pokolból)

„De ettől eltekintve, kérlek, hogy a halálomat ne kívánd, uram. Nem szeretnék még meghalni, bár négy feleségem van.”
(Rejtő Jenő: Víkend a pokolban)

„Levághatják egy főhadnagyról, amit az ezredszabó a gallérra varr, de az igazi tiszt lelkéről a rozettát meg a láthatatlan színarany csillagokat ember nem távolíthatja el... mert nem is ő tette oda. Nem a gallér teszi a jellemet, uram, hanem az önzetlen hazaszeretet. Tiszti becsületét nem a gallérján hordja az ember...”
(Rejtő Jenő: Az ellopott század)

„Itt választja el egy áthághatatlan korlát a bennszülöttek értelmét a fehérek tevékenységétől. Az ambícióhoz cél kell, a célhoz lehetőség és a lehetőség haszon. A fehér ember, ha siet, akkor elér valahová.”
(Rejtő Jenő: Halálsziget)

„Hiába! – gondolta magában keserűen John: vér nem válik vízzé. Pedig tulajdonképpen az történt, hogy az ereiben keringő víz lassan vérré kezdett válni.”
(Rejtő Jenő: A fekete kapitány)

„Ted bizonyára el akar köszönni Mabeltól...
 Lillytől! - szólt közbe Ted. Bill felvonta szemöldökét.
 Úgy? Lilly? Na hiszen, ha ezt Mary megtudja...  Mary még csak hagyján. Viola
szokott féltékenykedni. Méghozzá minden ok nélkül...”
(Clark Darlton: A titokzatos bolygó)

„Minthogy az én kalandom ezerszer is megesett, és a történet szinte már az ember könyökén jön ki – vagyis az, hogy valaki mint játszik tudatlanul sötét tudományokkal, s hívja fel ezzel magára egy démon vagy lidérc figyelmét. Ezzel a létező legrosszabb dolgot cselekszi.”
(Robert Sheckley: Védelem)

„Röpültünk, szárnyak nélkül – magyarázza majd halott királya bölcs nagybátyjának –, szárnyak nélkül röpültünk, és 1526. augusztus 29-én rettenetes volt a zuhanás.”
(Brodarics István: Igaz leírás a magyaroknak a törökökkel Mohácsnál vívott csatájáról)

Szólj hozzá

idézetek